چشم انتظار

آيد آن روزی که در ٬ نـا باوری

سر زند از غرب ٬ مهر خـاوری

بازم يه سال گذشت و من توی ادّعاهای خودم غرقم . هنوز نمی دونم می تونم واقعاْ مدعی انتظار باشم يا نه !

من که بارها دل مولامو به درد آوردم چشمای نازنينش رو پر از اشک کردم . من که هنوز نمی تونم سوی نگاهم رو با مولام تطبيق بدم . من که غصه ی نان ٬ همه ی هوش و حواسم رو مشغول کرده . من که از ظهور و برکاتش چيزی نمی دونم . من که ...

دلم ميخواد وقتی ميگم  ْيا مهدی  ْ ٬ اينقدر نزديک باشم که جواب حضرت رو بشنوم .

بياييد امروز برای هم دعا کنيم و دعا کنيم که خدا به ما نگاه منتظر بده . به ما دل مشتاق بده . به ما عمل و همتی بده که در خور شاءن منتظران مهدی باشه .

اگه اينطور بوده که بگيم  ْ يا مهدی ْ  و جواب حضرت رو بشنويم . اگه هم نبوديم که بگيم ْ يا علی ْ  و از امروز اين طور باشيم .

يا علی  

/ 0 نظر / 13 بازدید